Reference

Mezi naše zákazníky patří zástupci státní správy a korporátní klientely, učitelé základních 
a středních škol, studenti. Disponujeme vlastním demo centrem a součástí každého školení jsou praktické ukázky a odborné vedení školitele.

Nedávné zkušenosti zahrnují: