Podporujeme

Vrámci CSR (Společenská odpovědnost firem) se snažíme dobrovolně integrovat sociální a ekologická hlediska do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholdery. Proto podporujeme Mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic/Médecins Sans Frontiéres a Nevládní neziskovou organizaci Člověk v tísni.Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic/Médecins Sans Frontiéres poskytuje odbornou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Založena byla v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. V současné době organizace poskytuje zdravotní péči ve více než 70 zemích světa.

Základní principy činnosti Lékařů bez hranic tvoří nezávislost, neutralita a nestrannost a více se o této humanitární organizaci můžete dozvědět zde:
https://www.lekari-bez-hranic.cz/nase-hodnoty     Nevládní nezisková organizace Člověk v tísni

Program ZDRAVÍ vynakládá peněžní prostředky na zlepšení zdravotnické péče v chudých zemích Afriky a Asie. Jedná se především o dodávky zdravotnického materiálu, zlepšení výživy dětí, stavby a vybavení nemocnic, školení personálu a osvětové kampaně. Přispět můžete i Vy na: www.skutecnydarek.cz  nebo  www.clovekvtisni.cz